Album ảnh

Chương trình tiêu biểu đã thực hiện
Một số hình ảnh các chương trình tiêu biều FSL cho thuê hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết bị sân khấu chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Xem thêm...