Hệ thống Âm thanh Fantasies

Hệ thống Loa d&b GSL: GSL 8, GSL 12 speaker, SL sub

Hệ thống loa KSL: KSL 8 speaker, KSL 12 speaker, SL sub

 

Hệ thống loa J series

Hệ thống loa V series: V8 - V12 speaker

Hệ thống loa Y series

Loa sub: Vsub, Jsub

Loa monitor: M4, M2 

Hệ thống Mixer điều khiển âm thanh: SD7, SD10, SD8, SD21, SD11, SD31