Một số hình ảnh tiêu biểu FSL thực hiện

Một số hình ảnh các chương trình tiêu biều FSL cho thuê hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết bị sân khấu chuyên nghiệp trong và ngoài nước.