Hệ thống Âm thanh Fantasies

Cập nhật: 16/10/2019

Lượt xem: 452

Cỡ chữ

 

GSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(GSL 8 - GSL 12)

32

 

KSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(KSL 8 - KSL 12)

16

J series speaker 

Thông số kỹ thuật

(J8 - J12)

32

V series speaker

Thông số kỹ thuật

(V8 - V12)

32

SL sub

Thông số kỹ thuật

26

J sub

Thông số kỹ thuật

16

V sub

Thông số kỹ thuật

8

M2 Monitor

Thông số kỹ thuật

2

M4 Monitor

Thông số kỹ thuật

14

SD7

(Optico HDMI)

Thông số kỹ thuật

 

SD12

(Optico HDMI)

Thông số kỹ thuật

 

SD8

(Optico HDMI)

Thông số kỹ thuật

 

SD11

Thông số kỹ thuật

 

S31

Thông số kỹ thuật

 

S21

Thông số kỹ thuật

 

DigiDesign Profile  

Về trang trước
Lên đầu trang

Các thiết bị khác

0903401516