Hệ thống Âm thanh Fantasies

Cập nhật: 16/10/2019

Lượt xem: 7.093

Cỡ chữ

GSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(GSL 8 - GSL 12)

40

 

KSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(KSL 8 - KSL 12)

24

J series speaker 

Thông số kỹ thuật

(J8)

16

V series speaker

Thông số kỹ thuật

(V8 - V12)

26

V10P

Thông số kỹ thuật

4

SL sub

Thông số kỹ thuật

28

J sub

Thông số kỹ thuật

(J sub - J infrabass)

 

16

V sub

Thông số kỹ thuật

8

B4 Sub

Thông số kỹ thuật

2

M2 Monitor

Thông số kỹ thuật

2

M4 Monitor

Thông số kỹ thuật

14

DiGiCo SD7

(Optico HDMI)

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo SD12

(Optico HDMI)

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo SD8

(Optico HDMI)

Thông số kỹ thuật

3

DiGiCo SD11

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo S31

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo S21

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo Quantum225

(Optico HDMI)

 Thông số kỹ thuật
 

 

   
Về trang trước
Lên đầu trang

Các thiết bị khác

0903401516