Hệ thống Âm thanh Fantasies

Cập nhật: 16/10/2019

Lượt xem: 8.640

Cỡ chữ

GSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(GSL 8 - GSL 12)

52

 

KSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(KSL 8 - KSL 12)

48

XSL series speaker 

Thông số kỹ thuật

(XSL8 - XSL12)

34

V series speaker

Thông số kỹ thuật

(V8 - V12)

34

V10P

Thông số kỹ thuật

10

SL sub

Thông số kỹ thuật

32

J sub

Thông số kỹ thuật

(J sub - J infrabass)

 

16

V sub

Thông số kỹ thuật

8

B4 Sub

Thông số kỹ thuật

2

M2 Monitor

Thông số kỹ thuật

8

M4 Monitor

Thông số kỹ thuật

14

DiGiCo SD7

(Optocore HDMI)

Thông số kỹ thuật

1

 

 

 

DiGiCo Quantum 338

(Optocore HDMI)

Thông số kỹ thuật

 

 

 

2

DiGiCo Quantum225

(Optocore HDMI)

 Thông số kỹ thuật

2

DiGiCo SD12

(Optocore HDMI)

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo SD8

(Optocore HDMI)

Thông số kỹ thuật

3

DiGiCo SD11

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo S31

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo S21

Thông số kỹ thuật

1

 

   
 

 

   
Về trang trước
Lên đầu trang

Các thiết bị khác

0903401516