Hệ thống Ánh Sáng Fantasies

Cập nhật: 16/10/2019

Lượt xem: 9.016

Cỡ chữ

 

Mac Viper Profile

Thông số kỹ thuật

42

 

Mac Viper Performace

Thông số kỹ thuật

8

 

Mac Ultra Performace

Thông số kỹ thuật

8

MAC Viper Encore Performance CLD

Thông số kỹ thuật

2 MAC Encore Performance CLD

Mac Quantum Wash

Thông số kỹ thuật

39

 

Martin MH11

Thông số kỹ thuật

86

Martin MH3

Thông số kỹ thuật

52

Martin MH6

Thông số kỹ thuật

50

Martin Atomic 3KW

Thông số kỹ thuật

15

Beam 230

202

Beam 450

60 Beam 450 SVT
     

BSW 420

60 420W 3-in-1 Moving Beam Spot Wash Light- Light Sky
     

BSW 440 

20

Par Led

350

Moving Led Bar

41

Led Bar

22-WW-18-5IN1 IP65 with Pixel mapping

72

Blinder vỉ 4 3200k Warm White - Waterproof

60

Blinder vỉ 2  3200k Warm White - Waterproof

36

Strobe Led White

48

Strobe Led RGB

108*3in1 RGB

96

Photon Strike M

(Moving Strobe Led)

88 Color STRIKE M | CHAUVET Professional

City color led

22-W-96QUAD

16

Fresnel 200W 6500K with Electric Zoom

14

COB LED BAR 200W with 16A connectors

36

Daylight1 

24

Daylight2 - HMI

76

 

Lycian Follow spot M2 2500W

4

Lycian Follow Zot 1500W

2

Follow Griven Dardo 2500W

Thông số kỹ thuật

3

grandMA 3 full size

Thông số kỹ thuật

1

grandMA2 full size

Thông số kỹ thuật

1

grandMA3 compact

Thông số kỹ thuật

1

grandMA2 on PC

Thông số kỹ thuật

1 grandMA3 onPC's for Briere Production Group

Avolites Tiger Touch II

Thông số kỹ thuật

3

Martin M1

Thông số kỹ thuật

1

ChamSys MQ500M Stadium Console

Thông số kỹ thuật

1 MagicQ MQ500M Stadium Console

ChamSys MQ70 Console

Thông số kỹ thuật

1 MagicQ MQ70 Compact Console

ChamSys MQ50 Console

Thông số kỹ thuật

1 MagicQ MQ50 Compact Console

 

Về trang trước
Lên đầu trang

Các thiết bị khác

0903401516