Hệ thống Ánh Sáng Fantasies

Cập nhật: 16/10/2019

Lượt xem: 440

Cỡ chữ

 

Mac Viper Profile

Thông số kỹ thuật

40

 

Mac Viper Performace

Thông số kỹ thuật

8

 

Mac Quantum Wash

Thông số kỹ thuật

40

 

Martin MH11

Thông số kỹ thuật

86

Martin MH3

Thông số kỹ thuật

40

Martin MH6

Thông số kỹ thuật

50

Martin Atomic 3KW

Thông số kỹ thuật

24

Beam 230

200

Par Led

400

Led Bar

22-WW-18-5IN1 IP65 with Pixel mapping

72

Blinder vỉ 4 3200k Warm White - Waterproof

12

Blinder vỉ 2  3200k Warm White - Waterproof

24

Strobe Led

48

Strobe Color Led

108*3in1 RGB

96

City color led

22-W-96QUAD

16

Fresnel 200W 6500K with Electric Zoom

14

COB LED BAR 200W with 16A connectors

36

Lycian Follow spot M2 2500W

4

Lycian Follow Zot 1500W

2

Follow Griven Dardo 2500W

Thông số kỹ thuật

4

Grand MA full size

Thông số kỹ thuật

 

Avolites Tiger Touch II

Thông số kỹ thuật

 

Martin M1

Thông số kỹ thuật

 

 

Về trang trước
Lên đầu trang

Các thiết bị khác

0903401516