Hệ thống Âm thanh Fantasies

Cập nhật: 12/06/2019

Lượt xem: 6.572

Cỡ chữ

 

GSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(GSL 8 - GSL 12)

52

 

KSL series speaker

Thông số kỹ thuật

(KSL 8 - KSL 12)

48

XSL series speaker 

Thông số kỹ thuật

(XSL8 - XSL12)

24

V series speaker

Thông số kỹ thuật

(V8 - V12)

34

V10P

Thông số kỹ thuật

10

AL60

Thông số kỹ thuật

10 d&b audiotechnik A-series AL60 detailview front horizontal

12S

Thông số kỹ thuật

2 12S loudspeaker front

10S

Thông số kỹ thuật

2 10S loudspeaker front

8S

Thông số kỹ thuật

2      8S loudspeaker from our xS-Series | d&b audiotechnik

44S

Thông số kỹ thuật

12

SL sub

Thông số kỹ thuật

30

J sub

Thông số kỹ thuật

(J sub - J infrabass)

 

16

V sub

Thông số kỹ thuật

10

B4 Sub

Thông số kỹ thuật

2

M2 Monitor

Thông số kỹ thuật

2

M4 Monitor

Thông số kỹ thuật

12

MAX2 Monitor

Thông số kỹ thuật

10 MAX2 monitor front
     
     

DiGiCo SD7

(Optocore HDMI)

Thông số kỹ thuật

1

 

 

 

DiGiCo Quantum 338

(Optocore HDMI)

Thông số kỹ thuật

 

 

 

2

DiGiCo Quantum225

(Optocore HDMI)

 Thông số kỹ thuật

2

DiGiCo SD12

(Optocore HDMI)

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo SD8

(Optocore HDMI)

Thông số kỹ thuật

3

DiGiCo SD11

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo S31

Thông số kỹ thuật

1

DiGiCo S21

Thông số kỹ thuật

2

Mixer Allen Heath PA12

Thông số kỹ thuật

1                                        Allen & Heath PA12 8-Mono 2-Dual Stereo Input Mixing Desk • Orange audio
Về trang trước
Lên đầu trang

Các bài viết khác

0903401516