Hệ thống Anh Sáng Fantasies

Cập nhật: 12/06/2019

Lượt xem: 6.491

Cỡ chữ

 

Mac Viper Profile

Thông số kỹ thuật

42

 

Mac Viper Performace

Thông số kỹ thuật

8

 

Mac Quantum Wash

Thông số kỹ thuật

34

 

Martin MH11

Thông số kỹ thuật

86

Martin MH3

Thông số kỹ thuật

40

Martin MH6

Thông số kỹ thuật

50

Martin Atomic 3KW

Thông số kỹ thuật

23

Beam 230

200

Beam 440W 3in1

12

Par Led

350

Led Moving Head Bar

20

Led Bar

22-WW-18-5IN1 IP65 with Pixel mapping

72

Blinder vỉ 4 3200k Warm White - Waterproof

60

Blinder vỉ 2  3200k Warm White - Waterproof

36

Strobe Led

48

Strobe Color Led

108*3in1 RGB

96

City color led

22-W-96QUAD

16

Fresnel 200W 6500K with Electric Zoom

14

COB LED BAR 200W with 16A connectors

36

Daylight HMI (ZZ-EL-31C)

32

Lycian Follow spot M2 2500W

4

Lycian Follow Zot 1500W

3

Follow Griven Dardo 2500W

Thông số kỹ thuật

3

grandMA 3 full size

Thông số kỹ thuật

 

grandMA full size

Thông số kỹ thuật

 

Avolites Tiger Touch II

Thông số kỹ thuật

 

Martin M1

Thông số kỹ thuật

 

 

Về trang trước
Lên đầu trang

Các bài viết khác

0903401516